Αναμένεται διόρθωση στην αγορά

Elliott wave analysis of APPLE.
February 11, 2014
DJIA: Preparing for the pull back
February 13, 2014

Ο γενικός δείκτης και ο FTASE25 έχουν πιθανότατα ολοκληρώσει την ανοδική κίνηση από τα χαμηλά από τις 30 Ιανουαρίου. Η κίνηση αυτή είτε είναι νέο ανοδικό κύμα είτε διορθωτικό κύμα Β, πιστεύουμε οτι έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να περιμένουμε διόρθωση. Με κλείσιμο ωριαίο στον ΓΔ κάτω από το 1258, στον  FTASE25  κάτω από το 410 αρχίζουμε να θεωρούμε οτι το υψηλό ήταν η κορυφή.

Ο ΓΔ έχει διασπάσει και τις δύο γραμμές τάσης, έχει βγει εκτός ανοδικού καναλιού και ετοιμάζεται να σπάσει τον δείκτη TRENDER στο 1258. Με κλείσιμο κάτω από τον πρώτο δείκτη TRENDER στο 1258 βρίσκουμε στήριξη στο 1255.

ase

Πρώτος στόχος της διόρθωσης είναι το 1236 και μετά το 1175. Αν διασπαστεί και το 1175 τότε αυξάνονται οι πιθανότητες η άνοδος να ήταν κύμα Β και να οδεύουμε προς νέα χαμηλά κάτω από τις 1115 μονάδες.

Το ίδιο και στον FTASE25. Με ωριαίο κλείσιμο κάτω από το 410 ανοίγει ο δρόμος προς το 405 και μετά το 396 και 385. Αν διασπαστεί πτωτικά το 385 θα αυξηθούν οι πιθανότητες να δούμε νέο χαμηλό κάτω από το 366.

FTASE

Όπως κάτω από το 1140 μέχρι το 1100 βγαίναμε αγοραστές, έτσι σε αυτή την ζώνη πάνω από το 1260 παίρνουμε κέρδη και ανεβάζουμε τα στοπ μας για προστασία των θέσεων αλλά και σε περίπτωση συνέχισης της ανοδικής τάσης να παραμείνουμε μέσα. Σε γεννικές γραμμές αν διασπαστεί το 1255 θα μπούμε σε φάση διόρθωσης με πιθανό στόχος κάτω από τις 1200 μονάδες για το καλό σενάριο. Προσοχή λοιπόν στις κοντινές στηρίξεις του 1258 και του 410.

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.