Βραχυπρόθεσμη ευκαιρία βλέπω στα ΕΛΠΕ αν…

Δείχνοντας σημάδια αντιστροφής της τάσης και έχοντας βγει από το πτωτικό κανάλι, περιμένω τα ΕΛΠΕ να πάνε προς το 4,40-4,50€ τουλάχιστον ειδικά αν διασπαστεί ανοδικά το 4,12€. Βραχυπρόθεσμη στήριξη τα 4€ αλλά το πιο σημαντικό σημείο που θα μου ακυρώσει αυτό που βλέπω θα είναι αν διασπαστεί πτωτικά το 3,70€.

elpe (1)

Αυτό είναι και ένα δείγμα της δουλειάς που λαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίας GREEK STOCK MARKET ANALYSIS, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και με πολλά bonus newsletters.

Leave a Reply