Η κοιλάδα των δακρύων

Dollar index targets 100-101 next.
March 5, 2015
Daily analysis on Gold and the Dollar index
March 11, 2015

Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης

Η εν λόγω κρίση δεν έχει φτάσει ακόμη στο ζενίθ της, ενώ θα ήταν καλύτερα να την παρομοιάσει κανείς με αυτήν της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του ‘80 – η οποία οδήγησε, αρκετά χρόνια αργότερα, σε μαζικές χρεοκοπίες

 

«Η οικονομική δύναμη μέσα στο κράτος, αν και σε τελευταία ανάλυση πηγάζει από το νόμο και την κοινή γνώμη, αποκτά εύκολα μία ορισμένη ανεξαρτησία. Μπορεί να επηρεάσει το νόμο με τη διαφθορά και την κοινή γνώμη με την προπαγάνδα. Μπορεί να θέσει τους πολιτικούς κάτω από υποχρεώσεις που παρεμβαίνουν ανασταλτικά στην ελευθερία τους. Μπορεί να απειλήσει ότι θα προκαλέσει οικονομική κρίση». (Russell)

 

» Ανάλυση

Όπως έχουμε τονίσει από το ξεκίνημα της ελληνικής κρίσης, το σημαντικότερο μέγεθος δεν είναι το δημόσιο χρέος, αλλά το συνολικό – γεγονός που τεκμηριώνεται σήμερα από το ότι, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία μαστίζονται μεν από μεγάλα κρατικά χρέη, αλλά είναι σε καλύτερη θέση από την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, έχοντας πολύ χαμηλότερα ιδιωτικά (νοικοκυριών και επιχειρήσεων). 

Ειδικότερα, στα τέλη του 2013, το ιδιωτικό χρέος της Ισπανίας ήταν στο 185% του ΑΕΠ της, της Πορτογαλίας στο 220% και της Ιρλανδίας στο εξωπραγματικό 292% – όταν στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε το 110% του ΑΕΠ το 2009 (έκτοτε μειώθηκε, όπως στην αρχή και σε άλλες χώρες) ή στη Γερμανία το 128% (115% τέλη του 2013).   

Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, κατά το ξεκίνημα της Ευρωζώνης το 1999, τα ιδιωτικά χρέη των χωρών της περιφέρειας ήταν πολύ χαμηλότερα. Της Ισπανίας ευρίσκονταν στο 99% του ΑΕΠ, της Πορτογαλίας στο 146% και της Ιρλανδίας στο 168% (2002).

Η υιοθέτηση όμως του ευρώ, με τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού που την συνόδευσαν, σε συνδυασμό με την εισροή δανειακών χρημάτων από τις πλούσιες χώρες του κέντρου (οι οποίες δεν είχαν πια το ρίσκο της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ αναζητούσαν καλύτερες αποδόσεις), οδήγησαν στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους σε ορισμένες από αυτές – κυρίως στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία.  

Δεν έχουμε διαβεί λοιπόν την «κοιλάδα των δακρύων» – απλούστερα, δεν έχουμε φτάσει στο ζενίθ της κρίσης, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ (ανάλυση), η οποία ουσιαστικά διοικεί την Ευρωζώνη.  

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://traders-mag.gr/ebook/2014/07/index.html#20

 

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:  

 

 http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.