Κινητές ημέρες (Moving days)

Daily analysis on Gold and the Dollar index
March 24, 2015
Daily analysis on Gold and the Dollar index
March 27, 2015

Πώς να αναγνωρίσετε εγκαίρως το τέλος μιας τάσης

 

Το παρόν άρθρο δείχνει πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε το τέλος μιας τάσης ώστε να αποφύγετε να ξανακάνετε αχρείαστες αγορές. Θα μάθετε πώς να ερμηνεύετε τα σήματα της αγοράς και να καθορίζετε τα ακριβή βήματα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του προσωπικού σας επενδυτικού στιλ. Ο συντάκτης θέλει να σας προετοιμάσει για τον εντοπισμό σημάτων της αγοράς που μπορεί να υποδεικνύουν μια επερχόμενη αντιστροφή.

» Φανταστείτε το εξής: Μια µετοχή διαµορφώνει υψηλότερα υψηλά σε διάστηµα εβδοµάδων και προσελκύει περισσότερους αγοραστές. Σκέφτεστε ότι είναι η κατάλληλη στιγµή για να επενδύσετε τα χρήµατα που έχετε κερδίσει µε κόπο πάνω σε αυτή την επιβεβαιωµένη τάση. Εξάλλου, γνωρίζετε τους µηχανισµούς της αγοράς και τους κανόνες. Ψάχνετε για σηµεία εισόδου στο διάγραµµα της µετοχής και τελικά αγοράζετε – αλλά, δυστυχώς, αγοράζετε όταν η τάση βρίσκεται στο τέλος της. Βλέπετε µόνο ένα σύντοµο ξέσπασµα του διαγράµµατος µε ένα πράσινο συν στο λογαριασµό σας, αλλά στη συνέχεια εισέρχεται στην κόκκινη περιοχή. Οι ερωτήσεις που πλέον κάνετε στον εαυτό σας είναι ποικίλες και περιστρέφονται γύρω από την προφανώς λανθασµένη είσοδό σας. «Οι µηχανισµοί της αγοράς δε λειτουργούν», αυτή είναι η µοναδική σας σκέψη. Και η αναζήτηση της µαγικής συνταγής συνεχίζεται…

Κινητές ηµέρες – τι είναι αυτές;

Καταρχήν, οι κινητές ηµέρες είναι ανεξάρτητες από την αγορά. Η παρατήρηση και οι αντιδράσεις του διαγράµµατος κατά τις κινητές ηµέρες µπορούν να βρεθούν παντού. Οι κινητές ηµέρες αποτελούν τα πρώτα σήµατα για το τέλος µιας µακράς, επιβεβαιωµένης επενδυτικής δραστηριότητας και της απόσυρσης ισχυρών συµµετεχόντων από την αγορά – σε στιγµή που η τάση ισχύει ακόµα. Εάν ούτε οι µικρότεροι συµµετέχοντες της αγοράς αγοράσουν (θέση αγοράς), η τάση της αγοράς θα επιβραδυνθεί έως ότου αντιστραφεί. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση πώλησης.

Αυτή η οπτική είναι πολύ σηµαντική όσον αφορά την παρουσίαση της σύνδεσης µεταξύ των µηχανισµών της αγοράς και των κινητών ηµερών. Ο συντάκτης είναι της άποψης ότι οι µηχανισµοί της αγοράς πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µια ολιστική οπτική, καθώς δεν πρόκειται απλά για µια καθαρά τεχνική ανάλυση σε συνδυασµό µε τα σχετικά µοτίβα µετακίνησης και διόρθωσης.

Μπορείτε να το συγκρίνετε µε το µάρκετινγκ: Εάν ήσασταν επαγγελµατίας του µάρκετινγκ και θέλατε να προωθήσετε ένα νέο προϊόν, θα ρωτούσατε τους καταναλωτές για την άποψή τους σχετικά µε το προϊόν. Επιπλέον, θα πραγµατοποιούσατε έναν έλεγχο της αγοράς για πιθανούς ανταγωνιστές και θα αναπτύσσατε ένα ανταγωνιστικότερο προϊόν. Η ολιστική προσέγγιση είναι παρόµοια, το ερώτηµα είναι το εξής: Τι κάνουν οι υπόλοιποι συµµετέχοντες της αγοράς και πώς µπορούµε να αποκτήσουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα;

tr_gr06_basics_umland.indd

 

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://www.traders-mag.gr/ebook/2013/06/index.html#60

 

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:  

 

 http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.