Πιθανή ολοκλήρωση της ανόδου του ΓΔ από το 1044

Gold daily analysis
September 9, 2014
Gold Wave analysis
September 10, 2014

Η ανοδική κίνηση από το 1044,23 του ΓΔ στο 1203,72 πολύ πιθανό να έχει ολοκληρωθεί. Στο ημερήσιο διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε την ολοκλήρωση των 5 κυμάτων. Αν το 5ο κύμα δεν επεκταθεί, τότε θα πρέπει να περιμένουμε διορθωτική κίνηση προς το 1150-1100 του Γενικού Δείκτη και δημιουργία υψηλότερου χαμηλού σε σχέση με το 1044. Το 61.8% Fibonacci retracement της ανόδου βρίσκεται στο 1106 και είναι ο πιο πιθανός στόχος. Επιπλέον η δομή της πτώσης από το 1329 στο 1044 είναι ξεκάθαρα διορθωτικής μορφής και αυτό δίνει περισσότερες πιθανότητες στο αισιόδοξο σενάριο ότι η πτώση από το 1370 είναι 3κυματική άρα διόρθωση της μεγαλύτερης ανοδικής τάσης που έχει αλλάξει από τον Ιούνιο του 2012.

ASE

Ένας επιπλέον λόγος η αγορά να είναι πιο πιθανό να έχει ολοκληρώσει την άνοδο, είναι η σημαντική αντίσταση στην οποία φτάσαμε βάση των Ichimoku cloud. Σε πρώτη φάση η απόρριψη επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των 5 κυμάτων. Αλλά όσο η αγορά είναι πάνω από το 1145 δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το 5ο κύμα να επεκταθεί προς το 1250-1260.

ASE2

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο ΓΔ δεν κατάφερε να βγει εκτός του Ichimoku cloud και με τους δείκτες Chikou span, tankan-sen και kijun-sen σε πτωτική κλίση, οι πιθανότητες για πτωτικό γύρισμα αυξάνονται. Παρόλα αυτά το πτωτικό γύρισμα θα είναι αγοραστική ευκαιρία αφού έχουμε 5 ανοδικά κύματα από το 1044. Η μόνη μας παρατήρηση για το αισιόδοξο αυτό σενάριο είναι η εσωτερική δομή του πρώτου κύματος η οποία είναι αρκετά μπλεγμένη και όχι ξεκάθαρα κινητήρια.

ASE3

Όσο ο ΓΔ κινείται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα μέσα στο Ichimoku cloud τότε θα παραμένουμε σε ουδέτερη θέση. Κυματικά αν ολοκληρωθούν 3 πτωτικά κύματα από το υψηλό στις 1203 μονάδες, θα δοκιμάσουμε συντηρητικές τοποθετήσεις στην αγορά με στοπ το 1044 του ΓΔ. Η μεγαλύτερη εικόνα πάντως του ΓΔ δεν έχει και τα καλύτερα χαρακτηριστικά για τις αρκούδες αφού η πτώση από το 1329 απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί κινητήρια. Η μόνη περίπτωση η αγορά να δει χαμηλότερα επίπεδα είναι να βρισκόμαστε σε μια πιο πολύπλοκη κυματικά διορθωτική κίνηση η οποία ακολουθεί την αρνητική κλίση του Ichimoku cloud σε μηνιαίο επίπεδο.

ASE4

Στο παραπάνω μηνιαίο διάγραμμα του ΓΔ βλέπουμε το αρνητικό μακροπρόθεσμα σενάριο που έχει χάσει αρκετές πιθανότητες αφού η πτώση από το 1329 δεν ήταν κινητήρια όπως θα έπρεπε αν είχαμε αρχίσει το 5ο κύμα. Αυτό δεν αποκλείει όμως και άλλα εναλλακτικά πιο πολύπλοκα σενάρια όσον αφορά την δομή των κυμάτων. Τεχνικά η τάση παραμένει μεσοπρόθεσμα πτωτική όσο βρίσκεται ο ΓΔ κάτω από το 1300-1250. Κυματικά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να έχουμε σημαντική αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης και γι αυτό το λόγο δίνουμε μεγάλη σημασία στην δομή της ανόδου από  το 1044 και στην δομή του πιθανού πτωτικού γυρίσματος. Η στρατηγική του συντηρητικού χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση θα δοκιμάσει αγορές σε πιθανό γύρισμα προς τις 1100 μονάδες.

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.