Τα οφέλη των εναλλακτικών επενδύσεων

GBPUSD approaching target after break out
February 5, 2015
USDJPY finally starts new upward trend
February 11, 2015

Μια κλάση χρεογράφων απαραίτητη για την επίτευξη αρτιότερης διασποράς και αποδοτικότερων χαρτοφυλακίων

Κοινή πεποίθηση μεταξύ των επαγγελματιών της αγοράς αλλά και ακαδημαϊκών παραγόντων είναι ότι οι εναλλακτικές αξίες (εμπορεύματα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια και ακίνητα) είναι ωφέλιμες σε επίπεδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου και πρέπει, ανάλογα με τον βαθμό αποστροφής για τον κίνδυνο, να συμπεριλαμβάνονται σε ένα χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών.

 

» Το σκεπτικό είναι ότι η εγκατάλειψη του προτύπου χαρτοφυλακίου μετοχών-ομολόγων και ο συνδυασμός αυτών με εναλλακτικές αξίες μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο αποτελεσματικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, δηλαδή σε ένα μίγμα που εξασφαλίζει μια ανώτερη προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση, αφενός λόγω του ελκυστικού προφίλ ρίσκου-απόδοσης των εναλλακτικών κλάσεων χρεογράφων, αφετέρου λόγω των μη-συσχετισμένων αποδόσεων τους έναντι των παραδοσιακών τοποθετήσεων.

 

Οι διαχρονικές αποδόσεις κατατάσσουν τις εναλλακτικές τοποθετήσεις μεταξύ των αποδοτικότερων επενδύσεων

Από το 1994 έως σήμερα, τρεις κατηγορίες αξιών μεταξύ των εναλλακτικών επενδύσεων ξεχωρίζουν για τις προσφερόμενες αποδόσεις τους: τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια («Private equity»), οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ ή «REITs») και τα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια («Hedge funds») (Διάγραμμα 1). Οι συγκεκριμένες κλάσεις χρεογράφων επιδεικνύουν τις υψηλότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994 μέχρι σήμερα. Επιπλέον υπερτερούν των παραδοσιακών τοποθετήσεων όπως οι μετοχές και τα ομόλογα. Οι συνολικές σωρευτικές μικτές αποδόσεις τους αγγίζουν το 1233,6%, 625,9% και 450,1% αντίστοιχα, και ξεπερνούν αυτές των μετοχών και ομολόγων που διαμορφώνονται στο 351,6% και 225,2% αντίστοιχα. Αντιθέτως, τα εμπορεύματα στο σύνολό τους αποτέλεσαν την χειρότερη επενδυτική επιλογή (163,2%), όπως και ο χρυσός (220,0%) , .

 

Ομολόγα και κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν τις πλέον «ασφαλείς» και «προσοδοφόρες» κατηγορίες αξιών

Με βάση τον κίνδυνο, η εικόνα διαφέρει. Η μεταβλητότητα δείχνει ότι τα ομόλογα και τα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια υπερέχουν σημαντικά των υπόλοιπων τοποθετήσεων, έστω και αν δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο προσοδοφόρων τοποθετήσεων των τελευταίων δυο δεκαετιών (Πίνακας 1).

Η διαγραμματική αποτύπωση του  προφίλ απόδοσης ρίσκου αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό και σαφή τρόπο την ανωτερότητα των ομολόγων και κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς εμφανίζουν τις υψηλότερες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις (Διάγραμμα 2).

 

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

http://traders-mag.gr/ebook/2014/10/index.html#56

 

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

 

 http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.