Ψάχνοντας το σημείο αντιστροφής στο ΧΑ

Is Russell 2000 still a good BUY?
September 16, 2014
Todays analysis on Gold and the Dollar index
September 18, 2014

Στην τελευταία μας ενημέρωση είχα αναλύσει τους λόγους που έδινα περισσότερες πιθανότητες στο σενάριο που η άνοδος από το 1044 στο 1230 είχε τελειώσει. Με την πτωτική διάσπαση του 1145 αυτό το σενάριο επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με το αρχικό μας πλάνο η αγορά διορθώνει την άνοδο από το 1044. Το θετικό για την αγορά είναι το γεγονός ότι η δομή της πτώσης από το 1203 δεν είναι κινητήρια όπως και η πτώση από το 1329 δεν είναι κινητήρια, δηλαδή δεν αποτελείται από 5 κύματα προωθητικά. Η αγορά βρίσκεται σε ένα πτωτικό κανάλι όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα και έχει πολύ πιθανό στόχο ολοκλήρωσης της διόρθωσης το 1123. Το 1123 είναι επίσης και το 50% Fibonacci retracement της ανόδου. Επόμενος στόχος που είχα αναφέρει από την αρχή της πτώσης από το 1203 είναι το 1100(61.8% Fibonacci retracement).

ASE

Θεωρώ πλέον πιο πιθανό ένα τουλάχιστον ακόμα ανοδικό κύμα προς το 1250-1300 παρά να διασπαστεί πτωτικά το 1044. Το οποίο σημείο είναι πλέον το στοπ μας εφόσον επιλέξουμε να μπούμε αγοραστές στην αγορά στα σημεία που ανέφερα. Τεχνικό σήμα αγοράς θα έχουμε επίσης με την διάσπαση του μαύρου πτωτικού καναλιού που βρίσκεται αυτή την στιγμή στο 1160. Πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για την πιθανή αντιστροφή τάσης είναι η δομή της επικείμενης ανόδου. Αν για παράδειγμα αντιστραφεί η τάση στο 1123 και ξεκινήσει άνοδος προς το 1180, θα πρέπει η άνοδος να έχει κινητήρια δομή. Αν δεν έχει κινητήρια-προωθητική δομή τότε πολύ πιθανό η πτώση από το 1203 να ήταν μόνο το κύμα Α. Προς το παρών επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο 1123. Δεν είναι αναγκαίο να δει το 1123 η αγορά για να θεωρήσουμε το 2ο κύμα τελειωμένο, αλλά συνήθως τα 2α κύματα είναι βαθειά και πλησιάζουν σχεδόν πάντα το 61.8%. Περισσότερα σε λίγες μέρες αφού εξελιχθεί η κίνηση στην αγορά.

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.