Αναλύοντας διαγραμματικά τη μετοχή της ΜΙΓ

Προσδιορίζουμε τα σημεία κλειδιά….
June 15, 2017
NZDUSD analysis
June 15, 2017

Η μετοχή της ΜΙΓ δείχνει στις τελευταίες συνεδριάσεις να έχει χάσει ποσοστιαία από τα υψηλά της, στα 0,213€, ένα -16,5% προσπαθώντας να διατηρηθεί κοντά στην έλξη της σημαντικής βραχυχρόνιας ζώνης αντίστασης των 0,18 με 0,184€. Ανοδική διάτρηση με πάτημα και ισχυρό όγκο συναλλαγών θα δώσει κίνηση προς την επόμενο σημείο των 0,195€ κάνοντας διαγραμματική προθέρμανση για τα 0,20€.

Αναβολή ανοδικού σχεδιασμού με τη καταστρατήγηση  του επιπέδου στήριξης των 0,17€.

Να υπενθυμίσω ότι σήμερα 15 Ιουνίου έχει Τακτική Γενική Συνέλευση με τα μάτια των αναλυτών να έχουν εστιαστεί στην απόφαση για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου…..

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.