ΑΒΑΞ – ΤΙΤΚ -ΛΑΜΔΑ

Time’s up for the Dollar rally
October 3, 2017
Ανάλυση για Αττικής, MIG και Ελλάδος
October 4, 2017

 

Avax

Ο σχηματισμός three falling Peaks εντός της ζώνης αντίστασης και η διάσπαση της γραμμής επιβεβαίωσης του δίνει πρώτο στόχο τα 0,592€ και ίσως δεύτερο στα 0,51-0,53€.

Titan

Ο σχηματισμός bullish ABCD reciprocal στα 21,24€ και στο 61,8% της κίνησης από τα 17,43€ έως το υψηλό στα 26,15€. Με απόκλιση του RSI στο ημερήσιο διάγραμμα και προσπάθεια ανοδικής διάσπασης της κατερχόμενης γραμμής αντίστασης στον εβδομαδιαίο RSI. Ο πρώτος στόχος είναι στα 23,10€ και δεύτερος στα 24,25€.

Lamda

Η κατοχύρωση της ζώνης στα 5,50-6,30€ και η πιθανή ανοδική διάσπαση του διευρυνόμενου σχηματισμού στα 7,10€, θα ανοίξουν τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα τιμών. Βραχυπρόθεσμοι στόχοι τα 7,76€ και 8,47€. Μεσοπρόθεσμος στόχος τα 9,55€. Εάν βέβαια, αρθούν σήμερα και τα εμπόδια για την επένδυση στο Ελληνικό.

Καλό trading σε όλους.

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com