Διαγραμματικές σκέψεις

ΓΔ σε σημαντική μακροπρόθεσμη γραμμή αντίστασης και κοντά σε σημαντικά επίπεδα Φίμπο. Προσοχή οι λονγκ.

ΔΤΡ και αυτός έπιασε σημαντικό Φίμπο και ζώνη αντίστασης

ΤΙΤΚ Σπάει άσχημα την στήριξη του….

ΟΠΑΠ Όσο κρατάει πάνω από τα 9€ έχει προοπτική προς την μακροπρόθεσμη γραμμή αντίστασης και βλέπουμε.

ΕΥΡΩΒ Ώρα για διόρθωση

ΜΥΤΙΛ δεν ξέρω αν έχει κορυφώσει, αλλά σύντομα θα δούμε επιστροφή προς τα 8-8,40€