Διαγραμματική ανάλυση ΙΑΣΩ

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα…..
June 8, 2017
Οι τρεις μικρές εταιρίες και ο καλός trader
June 9, 2017

Η μετοχή του ΙΑΣΩ μετά την ανοδική τμήση της ισχυρής μακροπρόθεσμης αντίστασης των 0,66€ δραπέτευσε προς το 0,795€ αφήνοντας ανοιχτό το ανοδικό μέτωπο με την πρώτη αντίσταση των 0,88€. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών αποτυπώνεται ένας εμφανέστατος ανοδικός στροφέας από τις αρχές του 2017, όπου μπορεί να δώσει μεσοπρόθεσμες τιμές άνω των 0,96€. Βέβαια κάτι τέτοιο θα χρειαστεί ένα μακροοικονομικό χρηματιστηριακό «θερμοκήπιο» τιμών.

Έντονη αλλαγή σκηνικού με την καθοδική καταστρατήγηση του επιπέδου των 0,69 με 0,68€.

Στις 23 Ιουνίου έχει Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου μεταξύ των άλλων θα εγκρίνουν και ΑΜΚ με έκδοση δωρεάν μετοχών.

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.