Διαγραμματική ανάλυση της MIG

Στήνωντας καρτέρι…..
May 24, 2017
Triangles everywhere
May 25, 2017

Ασυνήθιστα καλή συμπεριφορά έχει επιδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα η μετοχή της Marfin Investment Group (ΜΙΓ) δίνοντας πολύ δυνατό ανοδικό κυματισμό προς τα 0,212 ευρώ μετά τη τμήση της μεσοπρόθεσμης αντίστασης των 0,17 ευρώ, που δώσαμε σε προηγούμενη τεχνική μας ανάλυση. Θεμιτή είναι και η μέχρι τώρα διόρθωση της μετοχής από τα 0,212 προς τα 0,181 ευρώ δίνοντας ευκαιρία εισόδου στους Swing traders. Μάλιστα όσο παραμένει πάνω από τα 0,18 ευρώ σύμφωνα με τη διαγραμματική εφαρμογή της Andrews Pitchfork  μπορεί να δώσει κίνηση προς την μεσαία ζώνη της τα 0,203€. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος πάντως παραμένει η κατάκτηση των 0,23 ευρώ.

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.