Διόρθωσης συνέχεια

Μην μας πάρουν τα χαρτιά πατριώτη…..
February 9, 2018
This is…. A.S.E.
February 9, 2018

 

Η μεταβλητότητα υφίσταται και σήμερα και περιμένουμε να υπάρχει συνέχεια για 1-2 εβδομάδες. Η εικόνα αλλάζει μόνο για τους βραχυπρόθεσμους παίκτες. Η μεσοπρόθεσμη εικόνα είναι ακόμα καθαρά ανοδική.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Περιμένουμε με την διάσπαση της γραμμής στήριξης να έχουμε συνέχεια της καθόδου η οποία μπορεί να φτάσει και έως την περιοχή των 765-795 μονάδων και συνέχεια της μεταβλητότητας έως τις 23/02/18

ΕΧΑΕ (κλειδωμένο)

This content is locked. Only for paid subscriptions

Το περιεχόμενο της σελίδας είναι διαθέσιμο μόνο μετά από αγορά συνδρομής

Buy a subscription to Unlock The Content!

Πρέπει να είστε συνδρομητής για να διαβάσετε το άρθρο

ΕΤΕ

Για την Εθνική είχαμε γράψει στο συνδρομητικό άρθρο ότι περιμένουμε μια ακόμα καθοδική κίνηση για τον κλασσικό σχηματισμό, η οποία μπορεί να φτάσει στα 0,29€

Καλό trading σε όλους και καλό ΠΣΚ

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com