Δοκιμάζοντας τα φρένα…

Μία κρύο μία ζέστη
December 22, 2016
Παραμένουμε στα ίδια.. FTSE , ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ
December 23, 2016

Στις τελευταίες συνεδριάσεις το φαινόμενο της συνεχόμενης αλλαγής ρότας  του  Γενικού Δείκτη  μας αναγκάζει να τροποποιήσουμε τις ενδιάμεσες ζώνες στήριξης και αντίστασης, καθώς πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες επικαλύψεις δίχως να μπορούν να δώσουν  με σαφήνεια την κατεύθυνση της αγοράς. Το φαινόμενο αυτό συνήθως λαμβάνει χώρα όταν ο δείκτης αλλάζει σημαντικά επίπεδα τιμών (προηγούμενα επίπεδα οι 580 με 550 μονάδες) και προσπαθεί να μαρκάρει τα νέα σύνορα διακύμανσης. Μέχρι στιγμής στο ημερήσιο διάγραμμα του Γενικού Δείκτη τα «σύνορα» αυτά εντοπίζονται μεταξύ των 650 με 597 μονάδων. Όσο ο δείκτης λαμβάνει τιμές μέσα σε αυτό το εύρος διακύμανσης το μεσοπρόθεσμο βλέμμα του θα παραμένει προς το επόμενο ανοδικό επίπεδο, που εκτείνεται -βάση των ενδείξεων τάσης από το εβδομαδιαίο chart τιμών- άνω των 700 μονάδων.

gd

 Η απόλυτη δοκιμασία των φρένων σε αυτή την εύθραυστη ανοδική πορεία  θα πραγματοποιηθεί με την καθοδική καταστρατήγηση της τριπλής περιοχής στήριξης πέριξ των 600 μονάδων. Περίπτωση, όπου στην παρούσα φάση της αγοράς είναι απευχθέα, καθώς θα αναιρέσει  εκ βάθρων το όλο στρατηγικό σχεδιασμό των «Buyers» ανοίγοντας το διαγραμματικό δρόμο για την προσέγγιση των 570 με 565 μονάδων.

dtr

Όσον αφορά τώρα το Τραπεζικό Δείκτη, όπου και θα αναλύσουμε  πιο εμπεριστατωμένα στο αυριανό συνδρομητικό  τεχνικό άρθρο, αυτό που διαφαίνεται είναι μια βραχυχρόνια κίνηση φθοράς των αγοραστών μεταξύ της αντίστασης των 861 και της στήριξης των 777 μονάδων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο υπό διαμόρφωση σχηματισμός Head & Shoulders.

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.