Ενημέρωση στρατηγικής

Νέα υψηλά….νέα επίπεδα…
June 16, 2017
Τραπεζική άνοδος με «δόση»…υψοφοβίας.
June 16, 2017

 

Έκλεισα 1/3 θέση ΕΤΕ στο 0,351€ και αν στο τέλος της ημέρας δούμε το 0,36 θα κλείσω και άλλο 1/3

 

 

 

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.