Επιμένει ανοδικά

Οι στηρίξεις “έπαιξαν” σε ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΑΠΣ
December 19, 2016
Οι τράπεζες δείχνουν τον δρόμο
December 19, 2016

Ωραίο το γύρισμα του δείκτη. Κράτησε τις 600 μονάδες και παραμένει εντός των καναλιών. Σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην κόκκινη γραμμή στις 640 μονάδες. Θέλουμε υπέρβαση τους για να υπάρξει συνέχεια. Στην περίπτωση της ανοδικής συνέχειας δίνουμε προσοχή στην ζώνη αντίστασης, που είχαμε αναφέρει, στις 664-704 μονάδες.

ase ase-2

Ο Μυτιληναίος κράτησε τα 5,80 € και συνεχίζει ανοδικά προς τον επόμενο στόχο στα 6,83€.

mytil

Η Follie πηγαίνει ακριβώς όπως το είχαμε περιγράψει την προηγούμενη φορά. Οι πιο συντηρητικοί  περιμένουν την υπέρβαση του ενδιάμεσου υψηλού στα 19,28€.

follie

Ο Φουρλής διόρθωσε μεν από το σημείο που είπαμε αλλά όχι αρκετά, κράτησε τα 3,70€. Οποιαδήποτε διόρθωση όμως είναι ευκαιρία για αγορά, με τον στόχο να παραμένει στα 5,20-6,10€

fourlis

Ο Οπαπ διορθώνει και ακολουθεί το σχέδιο μας, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο στόχος παραμένει στα 9,60-9,90€.

opap

Η Jumbo είναι στο πρώτο στόχο του μακροχρόνιου διαγράμματος. Αποφασιστική υπέρβαση της πρώτης ζώνης αντίστασης μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα. Η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική όσο είναι πάνω από την πράσινη ζώνη στήριξης στα 10-10,40€.

 bela

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com