ΓΔ τα 2 πιο πιθανά μακροπρόθεσμα σενάρια

Gold analysis for August 25th
August 25, 2016
Τεχνική ανάλυση Τραπεζικού Δείκτη και Τραπεζών
August 25, 2016

Οι συνδρομητές σήμερα έλαβαν τα 2 πιο πιθανά σενάρια για τον ΓΔ. Αυτά απλά είναι ένας χάρτης και τίποτα παραπάνω. Το πως κάνουμε trading απέχει από μία απλή κυματική ανάλυση.

ΓΔ 25-8-16

Ενημέρωση: Το 2ο διάγραμμα είναι παλιό και κατα λάθος δεν ενημερώθηκε. Εδώ είναι κανονικά το 2ο διάγραμμα.

gd2

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.