Η μεγάλη εικόνα μικρών εταιριών

“Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται”
May 10, 2018
Μεταβολή στο χαρτοφυλάκιο
May 11, 2018

 

Cenergy

Η αντίδραση στα 1,10€ και η είσοδος μας στα 1,18 στέφθηκε με επιτυχία. Η αντίσταση στα 1,35-1,41€ ήταν ιδανική για κατοχύρωση κερδών. Το εβδομαδιαίο κερί δείχνει αναποφασιστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων. Περιμένουμε να δούμε την κατεύθυνση.

ΑΒΑΞ

Οι αρμονικοί σχηματισμοί οδήγησαν σε διόρθωση έως την ζώνη των 0,56-0,62€. Περιμένουμε ανοδική αντίδραση από αυτή τν περιοχή.

ΙΚΤΙΝΟΣ

Έφτασε έως τον τρίτο στόχο μας, με τον μηνιαίο RSI να βρίσκεται σε υπέρ-αγορασμένα επίπεδα και το μηνιαίο κερί να δείχνει αναποφασιστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων. Μερική ή ολική κατοχύρωση κερδών (ανάλογα με την διαχείριση του καθενός) μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση.

PROFILE

Αλλαγή φάσης για την Profile η οποία μπορεί να οδηγήσει την τιμή προς το επόμενο στόχο στα 1,74-2,12€

Καλό trading σε όλους και καλό ΠΣΚ.

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com