Οι μετοχές με την καλύτερη απόδοση

Το πλάνο μέχρι τέλους του μήνα
September 20, 2016
Με το βλέμμα του Γερακιού σε ΟΠΑΠ, ΑΡΑΙΓ, ΦΦΓΚΡΠ, ΕΤΕ, ΜΕΤΚ κ στην τάση του ΧΑ
September 22, 2016

Σε αυτή την μικρή σειρά αναρτήσεων θα δούμε τις μετοχές με την καλύτερη απόδοση για το 2016 και την τωρινή διαγραμματική τους εικόνα. Στο σύνολο είναι δέκα μετοχές με θετικό πρόσημο για την φετινή χρονιά.

Με την ολοκλήρωση του σχηματισμού στο σημείο D στα 9,05€, η οποία συνέπεσε με την αποκοπή του μερίσματος ξεκίνησε η καθοδική πορεία έως το Ε στα 6,12€. Έκτοτε υπήρξε μια προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης η οποία βρίσκει αντίσταση στην προέκταση της γραμμής που ενώνει τα σημεία A και C.

araig-1

Το επόμενο διάγραμμα δείχνει τον σχηματισμό bearish Harami cross και την επιβεβαίωση του. Προσωρινά βρίσκει στήριξης στην γραμμή που ενώνει τα χαμηλά στα σημεία Α και Ε. Απώλεια αυτής της στήριξης θα οδηγήσει την μετοχή σε χαμηλότερα επίπεδα στήριξης τα οποία τοποθετούνται κοντά στα 5,87€. Μόνο με τιμές πάνω από τα 7,25€ μπορεί να αλλάξει η εικόνα προς τα βελτίω.

araig-2

Η δεύτερη μετοχή με άνοδο και αυτή  5%  από την αρχή της χρονιάς είναι η ΕΥΔΑΠ, την οποία είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες αναρτήσεις (Μακροπρόθεσμα διαγράμματα και Σχηματισμοί κηροπηγίων) έδωσε τελικά ανοδική αντίδραση από τα 5€. Φαίνεται όμως να παρουσιάζει δυσκολία πριν τα 5,41€ όπου δημιούργησε τον Bearish descending Hawk στις 16 του μηνός και την επόμενη μέρα τον ακύρωσε. Κλείσιμο κάτω από τα 5,24€ θα ωθήσουν την μετοχή ξανά προς τα 5,00€, όπου είχαμε θέσει την τελευταία φορά και το stop-loss.

eydap-1

Η μετοχή της Follie με άνοδος σχεδόν 22% από την αρχή της χρονιάς, έδωσε ανοδική αντίδραση από τα 19,80€ όπου σχημάτισε όπως φαίνεται και στο κυκλάκι ένα bullish Harami. Έφθασε πάλι στην κόκκινη ζώνη αντίστασης. Διάσπαση αυτής της αντίστασης θα ωθήσει την μετοχή σε υψηλότερα επίπεδα τιμών όπως είχαμε προαναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση (Μακροπρόθεσμα διαγράμματα). Για όσους εκμεταλλεύτηκαν αυτή την άνοδο το stop-loss τοποθετείται στα 19,80€.

follie

Η μετοχή της ΓεκΤερνα παρουσιάζει άνοδο περίπου 16% από τη αρχή της χρονιάς, φαίνεται όμως να βρίσκει ισχυρή αντίσταση στα 2,00-2,02€. Υπάρχει μια απόκλιση στον RSI η οποία θα μπορούσε να δώσει μια τεχνητή ανοδική αντίδραση, αλλά θα πρέπει να γυρίσει και ο MACD σε θετικό πρόσημο. Τιμές κάτω από τα 1,70 θα αλλάξουν τα δεδομένα προς τα χείρω.

gekterna

Η μετοχή της Jumbo είχε την τέταρτη καλύτερη απόδοση μέχρι στιγμής με 11% περίπου. Είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη ανάρτηση για την εξέλιξη των τιμών εντός του τριγώνου, το οποίο όπως φαίνεται μέχρι στιγμής δυσκολεύεται να απαλλαχτεί. Ο τελευταίος σχηματισμός κηροπηγίων εντός του κύκλου ακριβώς στην κορυφή του τριγώνου είναι ο bearish squeeze alert.  Τιμές κάτω από τα 10,58€ θα δώσουν τροφή στους short και ίσως οδηγήσουν σε καθοδική διάσπαση του ΣΚΜΟ 52-ημερών από τον ΣΚΜΟ-200-ημερών. Αποφασιστική ανοδική διάσπαση του τριγώνου μπορεί να ωθήσει την μετοχή προς την κρίσιμη αντίσταση στα 12,20€.

jumbo

Η μετοχή της Lamda ακολουθεί σε απόδοση αυτή της Jumbo με περίπου 9%. Ο παρακάτω αρμονικός σχηματισμός ολοκληρώθηκε στο σημείο D στα 2,50€ με στόχο όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα στα 4,53-4,92€.  Στις 9 Σεπτεμβρίου είχαμε τον σχηματισμό bullish stop loss στα 4,60-4,67€. Τιμές πάνω από τα 4,67€ θα ακυρώσουν τον σχηματισμό αλλά μόνο με υπέρβαση της κόκκινης ζώνης αντίστασης μπορούμε να δούμε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

lamda-2 lamda

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com