Οι μικρές που δεν θέλουν να διορθώσουν….

Sugar or no Sugar with you Coffee?
October 20, 2017
Διαγράμματα…για γάτους
October 20, 2017

Οι μικρές που δεν θέλουν να διορθώσουν….

…και έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

  • είναι μικρές εταιρίες,
  • οι οποίες είχαν καλά αποτελέσματα,
  • με εντυπωσιακή ανοδική διαγραμματική κίνηση, και
  • κινούνται πλέον πλάγια εντός ενός ορθογώνιου σχήματος, το οποίο συνήθως είναι και σχηματισμός συνέχισης της προηγούμενης κίνησης
  • ανοδική διάσπαση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα

Κανάκης

Σε πλάγια κίνηση μεταξύ των 3,65 και 3,20€. Επόμενος στόχος τα 3,94€.

ΚριΚρι

Σε πλάγια κίνηση μεταξύ των 3,15 και 2,90€. Επόμενος στόχος τα 3,60€.

Κουές

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου επηρέασε και το διάγραμμα. Στην ουσία βρίσκεται σε πλάγια κίνηση. Επόμενος στόχος τα 10,00€.

Φλεξο

Σε πάγια κίνηση μεταξύ των 5,00 και 4,43€. Επόμενοι στόχοι τα 5,45€ και 5,71€.

Καλό trading σε όλους και καλό ΠΣΚ.

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com