Μια αρμονική ματιά σε μικρές εταιρίες

Διαγράμματα και patterns
October 2, 2016
Με το βλέμμα του Γερακιού σε ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ κ στην τάση του ΧΑ
October 3, 2016

Η μετοχή της ΕΥΑΘ μετά την ολοκλήρωση του σχηματισμού ABCD, υποχώρησε έως τα 2,90€. Από τότε κινείται πλαγιοανοδικά. Η διάσπαση της κόκκινης γραμμής αντίστασης θα ωθήσει τις τιμές ξανά προς το υψηλό, ενώ η διάσπαση της μεσοπρόθεσμης πράσινης γραμμής στήριξης θα ωθήσει την τιμή τουλάχιστον προς το σημείο C.

evati

Τα Πλαστικά Κρήτης μετά την ολοκλήρωση του αρμονικού σχηματισμού AB=CD, στα 4,48 αναμένεται να διορθώσουν έως τα 3,98€ ή ακόμα και έως τα 3,68€.

plastika-kritis

Ο Νηρέας μετά από μια παραβολική άνοδος, έφθασε στον δεύτερο στόχο της πτώσης ( ο πρώτος είναι στο 50% της ανόδου), στην πράσινη ζώνη στήριξης από όπου αναμένεται μια ανοδική αντίδραση.

nireas

Η Flexopack μπορεί να δημιουργήσει ένα αρμονικό σχηματισμό, εφόσον διασπάσει ανοδικά την κόκκινης γραμμής αντίστασης που ενώνει τα σημεία X και Β και συνάμα την κόκκινη ζώνη αντίστασης μεταξύ των 3,47€ και 3,17€.

flexopack

Ο ‘Άνεμος συνεχίζει να βρίσκει αντίσταση στην ζώνη μεταξύ των 0,752€ και 0,78€. Οι κορυφές από το σημείο Β έως το σημείο D ακολουθούν τον σχηματισμό bubble. Αναμένεται μια διόρθωση έως την πράσινη γραμμή στήριξης, στα 0,72€ και από εκεί μια ανοδική αντίδραση. Ο δρόμος όμως ανοίγει μόνο με υπέρβαση της κόκκινης ζώνης αντίστασης.

anemos

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com