Μια ματιά στον ΓΔ

1800….Τι θα γίνει τελικά Αλεξη?
March 3, 2017
Ανοδικοί στόχοι με διαγραμματική πειθώ..
March 3, 2017

Κοιτώντας το παρακάτω εβδομαδιαίο διάγραμμα φαίνεται ότι συνεχίζει να κινείται εντός του πλάγιου καναλιού. Είναι η τρίτη φορά που προσπαθεί και κινείται στα άνω όρια. Μόνο μια αποφασιστική ανοδική διάσπαση του καναλιού μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδα.

Ase channels

Στο μηνιαίο διάγραμμα φαίνεται ότι κινείται στα υψηλά επίπεδα του outside bar του Ιουνίου 2016 και εντός του εύρους του Ιανουαρίου. Οι ταύροι θα χαρούν μόνο με μηνιαίο κλείσιμο πάνω από τις 660 μονάδες. Από την άλλη πλευρά οι αρκούδες θα ενισχύσουν τις θέσεις τους κάτω από τις 610 μονάδες.

Ase outside bars

Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε τις κλίμακες και τα αρμονικά σενάρια, τα οποία δένουν απόλυτα μέχρι στιγμής με τους χρόνους. Οι ταύροι θέλουν υπέρβαση της κόκκινης ζώνης αντίστασης στις 665-704 μονάδες και οι αρκούδες την δημιουργία ενός χαμηλότερου υψηλού από τις 670 μονάδες για να ενισχύσουν τις θέσεις τους. Η καθυστέρηση ευνοεί τις αρκούδες.

ASE

Η συσχέτιση (σύγκλιση- απόκλιση) με το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες. Όσο είναι σε απόκλιση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά εάν το επιτόκιο δεν κάνει νέα χαμηλά, δύσκολα ο ΓΔ θα πάει σε υψηλότερα επίπεδα.

ASE 10 years bond

Και επειδή άνοδος του ΓΔ χωρίς τις τράπεζες δεν νοείται, ας ρίξουμε και μια ματιά στον τραπεζικό δείκτη. Στην προηγούμενη ανάρτηση για τις τράπεζες είχαμε γράψει ότι οι 807,5 μονάδες θα παίξουν τον ρόλο τους για την συνέχεια της βραχυπρόθεσμης ανόδου από τις 756 μονάδες. Υπέρβαση αυτού του σημείου μπορεί να οδηγήσει στις 850 και από εκεί στις 910 μονάδες και να βάλει σε ανησυχίες τις βραχυπρόθεσμες αρκούδες. Η στάση τους όμως θα αλλάξει μόνο με υπέρβαση της αντίστασης στις 910 μονάδες και ταυτόχρονα την ακύρωση του μηνιαίου doji star. Η άνοδος όμως μέχρι στιγμής υπολείπεται δυναμικής. Χρειάζεται σημαντική αύξηση του όγκου και εισροή κεφαλαίων.

 dtr

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com