ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Το εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι bullish, αλλά ….

The Dollar index signals a reversal…looking for 95?
July 26, 2016
Gold daily analysis
July 27, 2016

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα είναι bullish, αλλά ….

Mytil weekly

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει τον bullish σχηματισμό ABCD reciprocal και το σήμα αγοράς στο σημείο D στα 2,70€, αλλά και την αδυναμία να υπερβεί το 38,2% της τελευταίας καθοδικής κίνησης. Η ανοδική διάσπαση του ΣΚΜΟ52 εβδομάδων και της κόκκινης οριζόντιας γραμμής στα 4€ από ότι φαίνεται δεν στέφθηκε με επιτυχία. Από την άλλη φαίνεται να βρίσκει στήριξη στην κόκκινη διακεκομμένη γραμμή του RSI. Η καθοδική διάσπαση της πράσινης γραμμής στήριξης η οποία ξεκινάει από το σημείο D θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σήμα αγοράς στο σημείο D, ενώ η αποφασιστική υπέρβαση των αντιστάσεων στα 4€ και 4,5€ ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερα υψηλά.

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται καλύτερα η γραμμή αντίστασης στα 4€ και η αντίσταση στα 4,5€ στο δίκρανο.

Mytil daily a

Ενώ στο παρακάτω διάγραμμα  φαίνεται η κίνηση εντός της τριγωνικής σημαίας. Ανοδική διάσπαση θα μπορούσε να δώσει ώθηση έως το σημείο Β στα 4,40-4,50€. Η ανοδική διάσπαση του σημείου Β θα ήταν ένδειξη για βραχυπρόθεσμο bullish σχηματισμό.

Mytil daily

Το τελευταίο διάγραμμα δείχνει την καθοδική διάσπαση του καναλιού Fibonacci  και την στήριξη στο 1,618 των δυο παράλληλων μπλε γραμμών, στα 3,33€. Οι κόκκινες οριζόντιες  γραμμές δείχνουν ότι κάνει χαμηλότερα υψηλά, και ότι βρίσκεται σε διόρθωση της τελευταίας ανοδικής κίνησης από τα 2,7€. Η ανοδική υπέρβαση των κόκκινων γραμμών μπορεί να αλλάξει θετικά την βραχυπρόθεσμη τάση, ενώ η καθοδική διάσπαση της πράσινης γραμμής  (1,618-fibonnaci) θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών.

Mytil 4H

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com