Όλα τα λεφτά στο 1,38€ στην ΙΝΛΟΤ

Διπλή κορυφή και άνω όριο πτωτικού μακροχρόνιου καναλιού. Χτυπήθηκαν και απορρίφθηκε…. Το 1.10€ είναι πολύ σημαντική μεσοπρόθεσμη στήριξη βάση Ichimoku clouds ενώ το 1,20€ είναι ενδιάμεση στήριξη. Διάσπαση του 1,38€ δίνει στόχο το 1,95€. Αν χαθεί το 1,02€ τότε….κρυφτείτε….

Leave a Reply