Όλα τα λεφτά στο 1,38€ στην ΙΝΛΟΤ

Έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί για….
July 26, 2017
Οι ευκαιρίες που κρύβει μέσα της η πρόσφατη διόρθωση
July 27, 2017

Διπλή κορυφή και άνω όριο πτωτικού μακροχρόνιου καναλιού. Χτυπήθηκαν και απορρίφθηκε…. Το 1.10€ είναι πολύ σημαντική μεσοπρόθεσμη στήριξη βάση Ichimoku clouds ενώ το 1,20€ είναι ενδιάμεση στήριξη. Διάσπαση του 1,38€ δίνει στόχο το 1,95€. Αν χαθεί το 1,02€ τότε….κρυφτείτε….

Alexandros Yfantis
Alexandros Yfantis
Fascinated by financial markets, studied International Securities Investment and Banking in the UK, works as a Portfolio Manager in Greece and runs a technical analysis website. Enjoys travelling and spending time with his family and preparing for the black belt in Korean Karate.