Περιμένοντας την ανοδική αφύπνιση

Θα δούμε κάτω από 735 στον ΓΔ? και μετά τι?
July 5, 2018
Our view on Deutsche Bank back in May of 2017
July 6, 2018

FTSE 25… συναλλάσσεται εξουθενωμένος   εδώ και μέρες στα χαμηλά της καθοδικής του πορείας προσπαθώντας να κρατήσει τη στήριξη των 1950 μονάδων. Καθοδική καταστρατήγηση των 1950 μονάδων θα αυξήσει τις ρευστοποιήσεις θεσμικών χαρτοφυλακίων σπρώχνοντας το δείκτη προς το διαγραμματικό όριο των 1900 μονάδων. Το μόνο ισχνό θετικό στοιχείο αν και χρειάζεται επιβεβαίωση είναι η ανοδική απόκλιση (divergence) του RSI.

Τραπεζικός Δείκτης… βρίσκεται γαντζωμένος πάνω στις 850 μονάδες κοιτώντας από μικρή απόσταση τη κρίσιμη στήριξη των 830 μονάδων. Καθοδική συνέχεια με διάτρηση των 830 μονάδων θα δώσει με συνοπτικές διαδικασίες τη ζώνη των 800 με 790 μονάδων. Αντιθέτως ένα ανοδικό σκίρτημα προς το επίπεδο των 880 μονάδων μπορεί να αναθαρρήσει τους αγοραστές ωθώντας προς τις 900 μονάδες.

ΟΤΕ… παρά τις συνεχόμενες αγορές ιδίων δε μπορεί να αρπάξει τα €10,60 ενώ βρίσκεται σε συνεχόμενη απειλή κύλισης χαμηλότερα των €10. Καταγραφή τιμών χαμηλότερη των €10 θα δώσει περιθώριο για τα €9,68 με €9,50.

ΜΥΤΙΛ…μετράει απώλειες της τάξεως του 23,5%  από τα υψηλά του πραγματοποιώντας το τελευταίο χρονικό διάστημα μια καθοδική διολίσθηση δίχως κάποια σθεναρή αγοραστική αντίδραση. Περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω πορεία της μετοχής όπου και αναμένεται να εκδηλωθεί σημαντική αναπήδηση είναι αυτή μεταξύ των €8,20 με €8. 

 

 

 

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.