Ποια είναι η βραχυπρόθεσμη εικόνα στις τράπεζες;

Μικρές μετοχικές …μπαμπούσκες.
February 24, 2017
Διάθεση για macro αλλά και intraday setups..
February 28, 2017

Οι αρκούδες έχουν το πάνω χέρι στην βραχυπρόθεσμη εικόνα (μπλε γραμμή). Θα αρχίσουν να αλλάζουν την στάση τους μόνο πάνω από τις 807 μονάδες. Προς στιγμήν ο τραπεζικός δείκτης μπορεί να βρει στήριξη στις 754-756 μονάδες. Η επόμενη στήριξη είναι στις 734 μονάδες.  Κάτω από αυτές τις τιμές θα αρχίσουν να ανησυχούν και οι μεσοπρόθεσμοι παίκτες (κόκκινη γραμμή) οι οποίοι έχουν το stop τους στις 670 μονάδες.

dtr

Η βραχυπρόθεσμη τάση στην Alpha Bank παραμένει bearish.  Μπορεί όμως να αλλάξει σε περίπτωση που βρει στήριξη στα 1,68-1,72 και στεφθεί με επιτυχία το retest της κατερχόμενης κόκκινης trendline.  Η τελευταία στήριξη είναι στα 1,61-1,62€. Με κλείσιμο κάτω από τα 1,54€ αλλάzει και η μεσοπρόθεσμη τάση σε bearish.

Alpha Bank shortterm

Στο ίδιο mood περίπου και η Εθνική, παρόλο που έχει έναν βραχυπρόθεσμο inverse Η&S. Οι βραχυπρόθεσμοι είναι bearish και θα αρχίσουν να σκέπτονται για αλλαγή της θέσης τους με τιμές πάνω από τα 0,245€. Από την άλλη απώλεια της στήριξης στα 0,233€ θα οδηγήσει έως τα 0,222€ και θα προκαλέσει ανησυχίες στους μεσοπρόθεσμους παίκτες οι οποίοι έχουν το stop στα 0,204€.

 NBG shortterm

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com