Σε πλάγια κίνηση ο ΓΔ … καθοδικά ο ΔΤΡ

Προσαρμογές…αλλαγές…
March 23, 2017
Επενδυτικές επιλογές γρήγορων….ελιγμών
March 24, 2017

Όσον αφορά στον ΓΔ , δεν έχει αλλάξει τίποτα ακόμα. Η κίνηση συνεχίζει να είναι πλάγια μεταξύ των 610 και 660 μονάδων. Ανάλογα με την κατεύθυνση της διάσπασης παίρνουμε και την ανάλογη θέση.

Στο 4-ωρο διάγραμμα φαίνεται ότι βρίσκεται εντός ενός πλάγιο-καθοδικού καναλιού με την πρώτη στήριξη στις 629 μονάδες και την πρώτη αντίσταση στις 647 μονάδες.

Ο ΔΤΡ ολοκλήρωσε όπως φαίνεται μέχρι στιγμής έναν σχηματισμό rounding. Οι δυο άκρες αποτελούν στήριξη. Απώλεια της θα μπορούσε να επιταχύνει την κάθοδο. Από την άλλη πλευρά οι τεχνικοί δείκτες βρίσκονται σε σημεία από όπου στο παρελθόν υπήρξε ανοδική αντίδραση. Οι επιθετικοί παίκτες θα πρέπει να περιμένουν αύξηση του όγκου και ανοδική διάσπαση  των 731 μονάδων στο 38,2% της πτώσης από τις 837 μονάδες.

Στο δίωρο διάγραμμα δεν φαίνεται να υπάρχει αλλαγή της πτωτικής τάσης. Συνεχίζει με χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά. Οι αρκούδες έχουν ακόμα τον πλήρη έλεγχο.  Είναι προτιμότερο να μένει κάποιος εκτός παιχνιδιού και να περιμένει για αναστροφή της τάσης.

Anastasios Geronikolaou
Anastasios Geronikolaou
Αναστάσιος Γερονικολάου Απόφοιτος του La Jolla University και Universität Lüneburg, με σπουδές στο Marketing και Επιχειρησιακή Οικονομία αντίστοιχα. Η διπλωματική εργασία ήταν σχετική με τα (Παράγωγα Πιστώσεως) Credit Derivatives. Ασχολείται ως ιδιώτης επενδυτής, στην ελληνική αγορά μετοχών από το 1997. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με το Forex. Πάθος του η Διαγραμματική Ανάλυση των αγορών. @ chartsandpatterns@yahoo.com