ΠΡΟ

February 16, 2018

Μια ματιά στις μικρές

  Μια ματιά σε επιλεγμένες μικρές οι οποίες θα αρχίσουν να δείχνουν δυσκολίες ΝΗΡΕΑΣ Ο αρμονικός σχηματισμός 121 (Elliott 1,2,3 ή ABC) στα 0,187€ και η […]
February 9, 2018

This is…. A.S.E.