Βιοχάλκο-ΟΠΑΠ και Rollover

Καλημέρα σε όλους, από σήμερα ξεκινάμε να βρούμε αντισυμβαλλόμενους για rollover στο επόμενο τρίμηνο των θέσεών μας και επιπλέον περιμένουμε

Read more

Μετοχές και δείκτες ΧΑ

25άρης…. ΕΛΠΕ προσοχή στο 4ώρο κερί που δημιουργήθηκε…. ΔΕΗ, τριγωνάκι…. ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μακροπρόθεσμη γραμμή αντίστασης και 38% Fibonacci retracement. Σημαντική αντίσταση.

Read more