ΥΓΕΙΑ

March 9, 2018

Τεχνικές ματιές

  ΥΓΕΙΑ Επίτευξη στόχου του σχηματισμού στην ζώνη των 0,69-0,77€ με τον μηνιαίο RSI υψηλά επίπεδα και σε απόκλιση μεταξύ των δυο τελευταίων κορυφών συνθέτουν την […]
February 5, 2018

Πιάσαμε το “τηλεφωνικό” σήμα…

January 26, 2018

Υγεία μακροπρόθεσμη κυματική εκτίμηση