Τεχνική Ανάλυση.. Quality & Reliability

Το χρήμα μιλάει….
July 6, 2017
Forex Friday
July 7, 2017

Quality & Reliability (ΚΟΥΑΛ)…η μετοχή μετά από 3 μήνες κωλυσιεργίας χαμηλότερα των 0,20 ευρώ κατάφερε στις προηγούμενες συνεδριάσεις να δραπετεύσει έντονα ανοδικά πραγματοποιώντας μάλιστα και μεγάλο όγκο συναλλαγών διαφυγής. Ο σχηματισμός έχει όλες τις προοπτικές  απαρχής ενός ανοδικού στροφέα, που μπορεί να οδηγήσει τη τιμή της μετοχής προς  τα  0,318 με 0,33 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας βρίσκεται στα 6,69 εκατομύρια ευρώ ενώ με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον  αναμένεται το πρόσφατο άνοιγμα τις εταιρείας μέσα από τη θυγατρική της στην Αμερική. Βέβαια η εταιρεία έκλεισε το 2016 με κύκλο εργασιών στα 4,63 εκατ ευρώ και αποτελέσματα –404 χιλ. ευρώ αλλά έχει ήδη αποτυπωθεί στη μετοχή.

Apostolos Manthos
Apostolos Manthos
Οικονομικός Αναλυτής και «μαθητής» των αγορών από το 1989. Στρατηγική Επενδυτική Διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων βασιζόμενη σε διαγραμματικές και αλγοριθμικές ενδείξεις. Μαθηματικός Παν. Πατρών.